De straatwand nummer 12 tot 22 is uitgevoerd naar ontwerp van architect E. De Weerdt van 1909: zes identieke enkelhuizen met gecementeerd parement, sterk geritmeerd door rondboogdeuren, beneden vensters en alternerende houten erkers met ijzeren balkon en rechthoekige bovenvensters. De site – het geheel als straat - is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig erfgoed

Aan de voorgevel worden - behoudens het vervangen van het buitenschrijnwerk dat het originele model sterk benaderd - geen wijzigingen uitgevoerd.

Er wordt met deze verbouwing gekozen om de identiteit van het gebouw en de locatie te respecteren door het behoud van het torenvolume in relatie tot de identieke, doch gespiegelde linker buur. De bestaande raamopeningen van het torenvolume worden vergroot voor meer lichtinval. Tevens wordt hierdoor de relatie van de inpandige dak terrassen tot de tuin en de interne structuur versterkt en maakt het torenvolume wezenlijk deel van het hoofdvolume louter dan een achterbouw zonder interne ruimtelijke kwaliteit.