Het project betreft de renovatie van de gevel gelegen aan de straatzijde te Ramen en de gevel te Luxemburgstraat. De bestaande half- open ééngezinswoning met nummer 18 is opgenomen op de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed.

Vanouds zogenaamd "Café de Prins". Hoekhuis op Ramen en de Luxemburgstraat met twee bouwlagen onder steil zadeldak met Vlaamse pannen daterend uit de 17de eeuw.

De voorgevel met trapgevel is in zichtbaar metselwerk van drie traveeën en een lagere travee onder zelfde gootlijst als nummer 14. Rechthoekige vensters met kwartholle dagkanten met, bij een eerdere restauratie gecementeerde hoekblokken ter hoogte van de oorspronkelijke vensterkruisen (Monelen) en dubbele rollaagjes als ontlastingssysteem.

Gecementeerde spiegels op de borstweringen. Geveltop met zoldervenster met sponning, hoekblokken en bekronende oculus in gecementeerde vlakke omlijsting met hangende voluten. Scherpe hoek afgelijnd met zandstenen hoekstenen, op de begane grond afgekant en voorzien van ezelsoor.

Beraapte zijgevel (berotsing) met drie venstertraveeën en blinde muur naast de hoek met uitspringende schouw. Dakvenster met tuitgeveltje boven de tweede travee. Volledig eerder verbouwde begane grond met drie garagepoorten