De geplande werken betreffen de interne renovatie van de kleedkamers en sanitair voor het technisch personeel en de werknemers in het magazijn & administratief - gebouw op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer te Gentbrugge.

Het gebouw, de inrichting en de (sanitaire) voorzieningen zijn in een verouderde toestand.

Gezien het gebruik van de voorzieningen veranderd is, nl. algemeen minder personeelsleden in de loods + bijkomend gebruik van de voorzieningen door de fietsers als ook door occasionele sporters onder de middag (van de gehele site), is een renovatie vereist.

Het ontwerp ent zich op de bestaande betonskelet structuur waarbij zo veel mogelijk muren worden behouden omwille van bouwtechnische en budgettaire redenen. Een nieuwe ringvormige circulatie rondom en door de centrale droogruimte ontsluit tegelijk alle lokalen en maakt een opdeling van 4 verschillende gebruikersgroepen mogelijk. De kleedkamers en douches genieten van gefilterd daglicht aan de gevelzijde terwijl toiletten direct toegankelijk zijn langs de overdekte loods.

Alle technieken worden vernieuwd en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie geïnstalleerd