Het ruitvormige diagram bundelt vier productgroepen en neemt een bestaande betonnen kolom van de beurshal op in de compositie. Een verdere invulling van de zonering bestaat uit het bureau dat apart, maar duidelijk zichtbaar is opgesteld in een eigen afgebakende ruimte en twee toegangszones. De balie maakt deel uit van de grootste toegangszone en kan voornamelijk worden verlicht met armaturen uit het Retail-segment van Supermodular, waardoor de balie deel uitmaakt van de tentoonstelling.

De verschillende productgroepen en functies zijn afzonderlijk als onderdeel aanwezig, maar tegelijkertijd gebundeld als één geheel. Door de hoeken van de wanden op te heffen ontstaat doorgang. Balk en wand in één. Open en tegelijkertijd gesloten. Openingen in de wanden omlijsten de bedrijfslogo's of fungeren als vitrine en bieden inzicht vanuit de gangen. De lounge is de meest besloten ruimte maar staat in contact met de omgeving door een deels open plafond en de verhoogde wanden. Een tweede zij-ingang zorgt voor een vlotte circulatie diagonaal over de expositieruimte.

De wandvlakken zijn bovendien voorzien van een schaduwtekening waarin het paviljoen zowel licht als schaduw verbeeldt.