Loading

Modular Light&building 2016

Expositie
Scroll Down

Dit ontwerp betrof het eerste voorontwerp voor de stand van Modular te Light and building Frankfurt in 2016.

Vorige ontwerpen voor deze Belgische lichtfabrikant hadden steeds de betrachting om de lichtarmaturen zo goed mogelijk tentoon te stellen naar inplanting, schaal en verhouding, afstand tot de toeschouwer … maar niet enkel met plekken die louter functioneel waren, noch enkel natuurlijk, maar iets ertussen in.  Dit bepaalt voor ons de identiteit die we willen vooropstellen. Die bepaling van een “tussen” was ook een sleutel in het architectuurconcept van het vorige thema “Surrealisme”.

Voor Architect at work werkten we met voor & achtergrond, tussen licht & schaduw, tussen holte en volte. De showroom in Kopenhagen toont verschillende tussenruimten. Tussen het nieuwe gebouw en het bestaande, verschillende gradiënten van open & geslotenheid door de schuine wanden. De showroom in Zurich positioneert zich tussen de twee werkzones, verbindt de open & de gesloten zijde van de ruimte en voorziet door middel van half transparante doeken in verschillende ruimtelijke gradiënten & gelaagdheden. Het plafond thematiseert dit verder en voorziet in hoge & lage delen, grote open velden en kleine besloten niches afhankelijk van het type armatuur dat het huisvest. De armaturen worden afgezonderd waarbij hun eigen identiteit benadrukt wordt.

Voor L+B 2016 trekken we de lijn door en stellen een ontwerp voor dat het midden houdt tussen een intuïtieve organische structuur en een expositieruimte. De stand is rudimentair opgebouwd uit een diagonale compositie vertrekkende vanuit de open hoek aan de wandelgangen van de stand tot aan de uiterste meer besloten zijde. Het centrum kent 2 kernen, een praktisch aantrekkingspunt – de ontvangstbalie- en een symbolisch aantrekkingspunt – een stenen monoliet.. Materie en licht. De lounge en de bar worden verbijzonderd van de rest van de structuur door de afwezigheid van een dak. Een buitenplein waar men kan zitten en/of staan aan een eiland waar tevens ook de bar inzit. Via een verborgen deur is er toegang tot de berging. De circulatiestroom is eigen aan de structuur met meerdere in- en uitgangen wat haar niet hiërarchisch maakt en langs elke zijde toegankelijk. De constructie keert zich naar binnen maar tegelijkertijd ook naar buiten; De stand combineert tegelijkertijd binnen- en buitenruimte. In de buitenste kamers, hier als lobben, zweven pendelarmaturen boven basalstenen vloervelden langsheen de wandelgangen. De relatieve transparantie die de verschillende toegangen opleveren wordt versterkt door het repetitieve verticale ritme van houten lamellen. Ruwe naaldhouten planken, vergrijsd voor vloer en plafond en zwartere planken voor de wanddelen. De materialisatie elimineert elk onnodig detail om een contrast te maken met de armaturen, waardoor ze spreken.