Loading

Modular Showroom Zurich

Werk
Scroll Down

De ruimte op de 9de verdieping van een kantorencomplex wordt onderverdeeld in 5 zones. Links bureauruimte bij de grote raampartij. De showroom in het midden. In het midden van de showroom is er ruimte voor gesprek. Rechts de mogelijkheid tot vergaderen met bureauruimte.

Bezoekers en personeel circuleren rondom de showroom waarlangs de muren afgelijnd zijn met visuals van Modular. De structuur werkt als een filter in de dwarse richting van de grote ruimte tussen het gesloten gangpad en de beglaasde buitengevel. De parallelle wanden begrenzen zonder af te sluiten. Het plafond omlijst de matrix aan lichtarmaturen en brengt hen op schaal. Het voorziet in hoge en lage zones volgens de afmetingen van het armatuur en de afstand tot de toeschouwer. Soms wordt een groep van lichtarmaturen gebundeld waardoor het de individualiteit en de identiteit van de lichtarmaturen tracht te benadrukken. De vloer wordt verhoogd en voorziet in gevouwen presentatiebladen waar men tevens op kan zitten of als tafel kan functioneren. De wanddelen vormen een ritme, een interval waarop armaturen tentoon gesteld kunnen worden in dialoog met de positieve en negatieve vormen van het plafond. De gesloten wanddelen zijn deel van het plafond en vouwen tot een presentatietafel. Wanneer ze half transparant zijn, werken ze als een visuele filter die de opeenvolgende ruimten gelaagd.

De schuine positie van de wanden voorziet in hoge smalle ruimte / lage smalle ruimte en open hoge ruimte / open lage ruimte in overeenstemming met het plafond. Het ontwerp van de showroom tracht in relatie te gaan met het gebouw door het programma en het tentoongestelde een eigen plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de kwaliteiten en de eigenheden van de armaturen in contact met de bezoekers.